Przejdź do treści

Warunki przyjęcia NFZ

Tryb przyjęcia do terapii domowej wentylacji mechanicznej

Kto może skorzystać z terapii refundowanej przez NFZ?

Pacjenci ubezpieczeni w NFZ są objęci świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej, w której skład wchodzi również domowa wentylacja mechaniczna. Dodatkowym warunkiem, jaki muszą spełnić świadczeniobiorcy terapii, jest konieczność zapewnienia odpowiednich warunków domowych oraz przeszkolenie prawnych opiekunów (rodziny) w zakresie obsługiwania sprzętów medycznych i pielęgnacji chorego. Pacjenci muszą być w pełni zdiagnozowani, a ich leczenie przyczynowe powinno zostać zakończone oraz udokumentowane.

Uwaga: Pacjenci korzystający z terapii domowej wentylacji mechanicznej nie mogą być jednocześnie objęci opieką paliatywną, hospicyjną lub pielęgniarską opieką długoterminową.

Skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego jest podstawą do objęcia opieką pacjentów wentylowanych mechanicznie przez zespół długoterminowej opieki domowej.

Świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej mogą być objęci pacjenci, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz mają zapewnione odpowiednie warunki domowe i przeszkoloną rodzinę (opiekunów prawnych) w zakresie pielęgnacji oraz obsługi sprzętów medycznych.

Podstawą do objęcia opieką pacjentów wentylowanych mechanicznie przez zespół długoterminowej opieki domowej jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Do skierowania należy dołączyć:

  • kartę informacyjną o odbytym leczeniu szpitalnym;
  • wyniki badań, które są w posiadaniu pacjenta lub jego rodziny/opiekunów;
  • kwalifikację świadczącą o objęciu opieką w warunkach domowych, wydawaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii.

Domowa wentylacja mechaniczna to terapia odbywająca się w domu pacjenta, która jest kontynuacją leczenie szpitalnego.

Kontakt do przyjęcia pod opiekę zespołu wentylacji mechanicznej

Telefon: 791 729 995

Adres e-mail: wm@medyk-poznan.pl

Serwis

Telefon: 791 988 990

Adres e-mail: zaopatrzenie@medyk-poznan.pl