Przejdź do treści

Domowa wentylacja mechaniczna

Terapia osób z niewydolnością oddechową

Domowa wentylacja mechaniczna pozwala znacząco wspomóc lub całkowicie przejąć proces oddychania pacjenta, który cierpi na przewlekły stan, jakim jest niewydolność oddechowa. Terapia ta odbywa się z zastosowaniem respiratora. Respirator to urządzenie medyczne pozwalające na wymuszenie procesu oddychania u pacjenta, który nie może oddychać samodzielnie. Wentylacja mechaniczna lub też, inaczej mówiąc, leczenie respiratorem często jest konieczne w miarę postępu choroby zdiagnozowanej u chorego.

Domowa wentylacja mechaniczna to terapia, którą stosuje się u osób, które cierpią na niewydolność oddechową lub schorzenia związane z układem oddechowym, uniemożliwiające prawidłową wymianę gazową. Do głównych chorób, przy których pojawia się możliwość wentylacji mechanicznej należą:

 • choroby nerwowo mięśniowe,
 • zespół ostrej niewydolności oddechowej,
 • stwardnienie zanikowe boczne,
 • choroby układu oddechowego,
 • rdzeniowy zanik mięśni,
 • zapalenie płuc,
 • choroby płuc,
 • dystrofia mięśniowa Duchenne’a,
 • upośledzenie utlenowania krwi.

Terapia osób z niewydolnością oddechową - w domu czy na oddziałach intensywnej terapii?

Jeśli stan chorego na to pozwala, możliwe jest opuszczenie szpitala i rozpoczęcie terapii respiratorem w miejscu zamieszkania. Stanowi to znaczące ułatwienie zarówno dla osoby chorej (zmniejsza się ryzyko infekcji i zakażeń, których ryzyko jest obecne na oddziałach intensywnej terapii), jak i dla jego rodziny (z uwagi na brak konieczności dojazdu do szpitala).

Wentylacja domowa odgrywa również ważną rolę w przypadku terapii osób dorosłych w podeszłym wieku, którzy z różnych względów wolą leczyć się w domu, w otoczeniu swoich bliskich i rodziny, aniżeli w szpitalu , na oddziałach intensywnej terapii. Korzystnie wpływa to zarówno na komfort ich życia, jak i jego jakość. 

Niewydolność oddechowa leczenie respiratorem

Wyróżniamy dwa rodzaje terapii, które są stosowane u chorego z niewydolnością oddechową, a każda z nich różni się sposobem wentylacji:

 • wentylacja inwazyjna, w której, w celu wspomagania oddychania, zostaje utworzona sztuczna droga oddechowa za pomocą zabiegu tracheotomii,
 • wentylacja nieinwazyjna, w której, w celu wspomagania oddychania, pacjent jest ubrany w maskę, dzięki której możliwe jest wspomaganie oddechu.

Oddech chorego jest całkowicie lub częściowo przejmowany przez respirator. Aparat w sposób cykliczny wpuszcza do płuc chorego powietrze w określonej ilości. Istotny jest odpowiedni dobór parametrów, by zniszczeniu nie uległy pęcherzyki płucne. Przejmowana jest praca mięśni oddechowych, które na przykład w dystrofii mięśniowej Duchenne'a mogą być sparaliżowane. 

Zastosowanie wentylacji mechanicznej u chorego wymaga odpowiedniego przeszkolenia. Użycie respiratora na oddziale intensywnej terapii jest zadaniem wykwalifikowanej kadry medycznej. W przypadku terapii, jaką jest domowa wentylacja mechaniczna, pacjent jest zwykle pod opieką swoich bliskich, którzy przed rozpoczęciem leczenia muszą nauczyć się zasad korzystania z respiratora (ustawianie odpowiednich parametrów, trybów, monitorowanie stanu pracy urządzenia). Nauka obsługi i sposobów reagowania na określone sytuacje jest niezwykle istotna dla bezpieczeństwa osoby chorej.

Sekretariat oraz rozliczenia kadr

tel.: 791 004 680 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00)

sekretariat@medyk-poznan.pl

Rozliczenia z NFZ oraz recept

tel.: 881 669 626 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00)

rozliczenia@medyk-poznan.pl

Księgowość

tel.: 791 004 688 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00)

ksiegowosc@medyk-poznan.pl

Kontakt do przyjęcia pod opiekę zespołu wentylacji mechanicznej

tel.: 791 729 995

wm@medyk-poznan.pl