Przejdź do treści

Warunki przyjęcia NFZ

Tryb przyjęcia do naszego zespołu opieki pielęgniarskiej

Opieka pielęgniarska to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci w dowolnym wieku, obłożnie i/lub przewlekle chory, z dowolną jednostką chorobową, z ograniczeniem zdolności do samoopieki, którzy w ocenie wg skali Barhel uzyskali od 0 do 40 punków oraz dodatkowo wymagają bezwzględnie realizacji przynajmniej jednego z wymienionych niżej świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni:

 • kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ranach;
 • karmienia przez zgłębnik i przez przetokę;
 • płukania pęcherza moczowego;
 • pielęgnacji w związku z założoną rurką tracheotomijną;
 • zakładania i usuwania cewnika (stałe zlecenie lekarskie).

Pielęgniarska opieka długoterminowa nie może być realizowana dla chorych:

 • objętych opieką przez hospicjum domowe;
 • objętych opieką przez inne stacjonarne zakłady opieki długoterminowej;
 • objętych opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie;
 • w ostrej fazie choroby psychicznej;

System kierowania:

Warunkiem objęcia chorego opieką przez pielęgniarską opiekę długoterminową jest:

 • wniosek lekarza poz lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych,
 • zgoda pacjenta wyrażona na piśmie,
 • kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej,
 • konieczność wykonania przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń.
 • Zgłoszenie objęcia opieką chorego odbywa się drogą telefoniczną,
 • numer telefonu: 69 191 13 96

 

Dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych w wielu przypadkach podróż do zakładu opieki zdrowotnej jest powodem niemałego wycieńczenia. Osoby, które zmuszone są na stałe korzystać z pomocy pielęgniarskiej mogą jednak poprosić o realizację usług w swoim własnym domu. Realizacja świadczeń w domu pacjenta pozwala na niesienie kompleksowej pomocy bez konieczności narażania go na trudność komunikacyjne związane z potrzebą dostania się do przychodni.