Przejdź do treści

Witamy w NZOZ Medyk Poznań

Ważny komunikat dla naszych Pacjentów

Komunikat o zakończeniu udzielania świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w lokalizacji: ul. Wałbrzyska

Drodzy Pacjenci!

w związku ze zmianą umowy nr 150003636/0113/0718/0/16/nn o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, uprzejmie informujemy, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk-Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-375) przy ul. Świt 47, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000715940, wysokość kapitału zakładowego: 10 000,00 zł; REGON: 369358537, NIP: 7792480892 (zwany dalej: „Świadczeniodawcą”), od dnia 01.01.2023 r. nie będzie udzielał świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w lokalizacji: ul. Wałbrzyska 7c/1, 60-198 Poznań.

Wszystkie świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna będą udzielane przez Świadczeniodawcę w sposób ciągły i kompleksowy w lokalizacji: ul. Świt 47/49, 60-375 Poznań.

Wszelkie informacje związane z w/w zmianą udzielane będą Państwu w placówce znajdującej się przy ul. Świt 47/49, 60-375 Poznań lub pod numerem telefonu: 791 922 996.
 

Jeżeli szukasz pomocy lekarskiej lekarza rodzinnego czy lekarza specjalisty, jeśli potrzebujesz pomocy medycznej udzielanej we własnym domu NZOZ Medyk jest miejscem, w którym ją uzyskasz.

Lekarz rodzinny

NZOZ Medyk - Poznań Sp. z o.o. świadczy usługi lekarza rodzinnego w dwóch placówkach na terenie Poznania.

Lekarz specjalista

Aby należycie dbać o Twoje zdrowie i zapewnić Ci opiekę medyczną na najwyższym poziomie, posiadamy najlepszych specjalistów. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu, będą mogli pomóc Ci w każdym przypadku.

Domowa wentylacja mechaniczna

Domowa wentylacja mechaniczna pozwala znacząco wspomóc lub całkowicie przejąć proces oddychania pacjenta, który cierpi na przewlekły stan, jakim jest niewydolność oddechowa.

Opieka pielęgniarska

Usługi pielęgniarskie świadczone mogą być zarówno w przychodni, jak i w domu pacjenta. Realizowane są one we ścisłej współpracy z lekarzem rodzinnym, co pozwala na dopasowanie odpowiednich metod terapeutycznych dla danej osoby.

NZOZ Medyk świadczy usługi zdrowotne nieodpłatnie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i odpłatnie

Kontakt z lekarzem rodzinnym

+48 61 64 666 70

Kontakt z lekarzem specjalistą

+48 61 861 63 84

Kontakt z hospicjum

+48 535 773 306

+48 691 911 396

Rejestracja RTG

+48 603 890 533

Kontakt zespołem wentylacji

+48 791 729 995