Przejdź do treści

Warunki przyjęcia NFZ

Tryb przyjęcia pod opiekę zespołu hospicjum domowego

Informacja dotycząca procedury przyjęcia pacjenta do Hospicjum Domowego NZOZ MEDYK

Przyjęcie pacjenta do opieki odbywa się na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (rodzinnego lub innego specjalisty np. onkologa, chirurga, ginekologa)

Konieczne jest przedstawienie dokumentacji potwierdzającej diagnozę.

1. Zgłoszenie dot. objęcia opieką chorego przez hospicjum odbywa się drogą telefoniczną, nr telefonu:

+48 535 773 306

2. Zgłoszenie telefoniczne obejmuje:

A)    Przekazanie informacji o stanie zdrowia pacjenta i możliwości objęcia go domową opieką hospicyjną

B)    Przekazania informacji o zasadach uzyskania skierowania do hospicjum domowego

C)    Uzgodnienia pierwszej wizyty w domu pacjenta, w tym przekazania informacji teleadresowych.

3. Pierwsza wizyta realizowana jest przez pracownika socjalnego – koordynatora pracy zespołu hospicyjnego. Koordynator wypełnia wymagane dokumenty i uzgadnia terminy pierwszych wizyt lekarza i pielęgniarki.

4. W przypadku stwierdzenia trudnej sytuacji materialnej wymagającej odrębnego wsparcia, opiekę nad chorym i jego rodziną / za odrębną pisemną zgodą / przejmuje dodatkowoStowarzyszenie Wspierania Opieki Paliatywnej udzielając wsparcia w zależności od potrzeb / np. pomoc finansowa w realizacji recept, zakupu środków sanitarnych, czystościowych, spożywczych, pomoc wolontariuszy, często dalsza opieka i wsparcie osieroconej rodziny ./ Strona internetowa Stowarzyszenia:

www.wsparcie.com.pl

Opieka hospicyjna w domu pacjenta

Alternatywą do tradycyjnego hospicjum jest opieka paliatywna w domu. W ramach takiej opieki paliatywnej pacjent może, rzecz jasna, liczyć na równie kompleksowe i zaawansowane formy pomocy, jak na profesjonalnym, szpitalnymi oddziale opieki paliatywnej i hospicyjnej. Dodatkowy komfort psychiczny zapewnia mu stała obecność bliskich osób - dzieci, wnuków, małżonków czy rodziców, znacząco poprawiająca jakość ostatnich miesięcy jego życia.

W ramach terapii paliatywnej w domu pacjenta wizyty przeprowadzają zarówno pielęgniarki, jak i lekarze, stałą wiedzę o jej przebiegu posiada także lekarz rodzinny. W ramach hospicjum domowego pacjent może liczyć na kilka cotygodniowych wizyt pielęgniarek wyspecjalizowanych w opiece nad przewlekle chorymi, a także na wizyty lekarskie do kilku razy w miesiącu. Rzecz jasna, może on również liczyć na natychmiastową pomoc lekarską w razie pogorszenia się stanu jego zdrowia i dalszego rozwoju choroby.

Hospicjum domowe - wymagania

Aby chora osoba mogła zostać otoczona pomocą z zakresu opieki paliatywnej, najpierw muszą zostać spełnione określone warunki. Podstawowym są określone wskazania medyczne.

Aby pacjent został przyjęty na oddział opieki paliatywnej i hospicyjnej, lub do domowego hospicjum, najpierw podjęta musi zostać decyzja o bezcelowości dalszego podawania leków i zakończeniu leczenia przyczynowego w związku z brakiem szans na wyleczenie choroby.

Następnie należy udać się do lekarza prowadzącego terapię przyczynową, lub do podstawowego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego po skierowanie dla chorego do ośrodka medycyny paliatywnej. Tylko na podstawie skierowania lekarskiego będzie mogło zostać uruchomione hospicjum domowe.

Oczywiście konieczne jest także aktualne ubezpieczenie zdrowotne, a przede wszystkim zgoda i chęć pacjenta na skorzystanie z opieki hospicjum domowego. Decyzja o przyjęciu danego pacjenta do hospicjum podejmowana jest najczęściej w terminie dwóch tygodni, a podejmuje ją lekarz hospicjum.

Hospicjum na NFZ

Opieka w ramach hospicjum domowego może zostać pokryta z budżetu Narodowego funduszu Zdrowia, pod warunkiem, że pacjent posiada aktualne ubezpieczenie zdrowotne. Do świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej należą między innymi łagodzenie dolegliwości bólowych, rehabilitacja odpowiednia do potrzeb pacjenta, psychoterapia i nie tylko. Pomoc psychologiczna świadczona jest także bliskim pacjenta, dla których konieczność umieszczenia bliskiej osoby w hospicjum niewątpliwie również jest olbrzymim ciosem. Najbliższa rodzina osoby chorej zostaje również przeszkolona w zakresie potrzeb pacjenta hospicjum domowego i metod pomocy.

Hospicjum domowe to najlepsza możliwa opcja

Aby zarówno pacjent, jak i jego rodzina mogła cieszyć się komfortem psychicznym w tych trudnych chwilach, konieczne jest odpowiednie nastawienie mentalne. Hospicjum domowe pozwala pacjentowi cieszyć się rodzinną atmosferą i spędzić pozostały mu czas w całości z najbliższymi. Spełnia ono wszelkie standardy medycyny paliatywnej, dlatego jakość opieki zdrowotnej nad chorym również jest wzorowa. Wreszcie, pacjenci pod opieką hospicjum domowego mogą, w miarę możliwości, poddawać się swoim ulubionym hobby i żyć na tyle normalnie, na ile to tylko możliwe, w czym również będą wspierać ich najbliżsi oraz personel medyczny.