Przejdź do treści

Dla Pacjentów

Jakie warunki muszę spełniać aby kwalifikować się do opieki finansowanej przez NFZ w zakresie wentylacji mechanicznej domowej?

Aby móc skorzystać z programu wentylacji mechanicznej w warunkach domowych finansowanego przez NFZ, pacjent musi spełniać następujące warunki:

 1.  mieć zakończone i udokumentowane leczenie przyczynowe,
 2.  być w pełni zdiagnozowanym (mają wykonane wszelkie niezbędne badania diagnostyczne uzasadniające rozpoznanie i potwierdzające niemożność stosowania innej formy terapii niż wentylacja),
 3.  posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne,
 4.  mieć zapewnioną 24 godzinną opiekę oraz odpowiednie warunki mieszkaniowe.

Pacjenci wentylowani mechanicznie w warunkach domowych nie mogą jednocześnie korzystać z:

 • pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
 • świadczeń paliatywnych i hospicyjnych,
 • tlenoterapii,
 • dodatkowej terapii ruchowej.

 

Jedynymi świadczeniami, które można łączyć z naszym świadczeniem są:

 • wizyty w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, poradni lekarza rodzinnego
 • wsparcia pielęgniarki środowiskowej
 • leczenia stomatologiczne,
 • żywienie dojelitowe i pozajelitowe.