Przejdź do treści

Dla Pacjentów

Jak mogę sprawdzić, czy mam ustawienia parametrów koncentratora zapewniają mi odpowiednio dużo tlenu?

Koncentratory mają system monitorowania stężenia O2 i jest ono wskazywane kontrolką zieloną – norma, żółtą- poniżej normy do 85% , czerwoną poniżej