Przejdź do treści

Dla Pacjentów

Chciałbym wiedzieć czy posiadam wystarczająco dużo tlenu, gdy korzystam z butli tlenowych. W jaki sposób mogę to zrobić?

Dzięki butlom TAKEO™ z elektronicznym wskaźnikiem TIPI™ możemy na bieżąco kontrolować zawartość pozostałego gazu w butli oraz czas pozostający do opróżnienia butli przy ustawionym przepływie. TIPI™ precyzyjnie informuje, kiedy należy wymienić butlę, poprzez dwa sygnały dźwiękowe: 1. Kiedy ciśnienie tlenu spadnie poniżej 50 barów, 2. Kiedy pozostanie mniej niż 15 min do opróżnienia butli przy danym przepływie