Przejdź do treści

Kim jesteśmy

OD POCZĄTKU NASZEJ PONAD 10 LETNIEJ DZIAŁALNOŚCI NASZYM CELEM NIEPRZERWANIE JEST ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH W RAMACH SYSTEMU POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO. POSIADAMY TAKŻE MOŻLIWOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH ODPŁATNIE.

O NAS

Kilka wybranych powodów, żeby nas odwiedzić:

  • Znakomita specjalistyczna kadra medyczna z wieloletnim doświadczeniem.
  • Krótkie terminy przyjęć
  • Dogodne położenie poradni.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer +48 61 861 63 84

Z chęcią udzielimy Ci porady. 

 

utworzono 17 lipca 2019 r.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYK-POZNAŃ sp. z o.o.

na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146),

Ogłasza otwarty nabór partnerów

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskie konkursie nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.