Przejdź do treści

Informacja o połączeniu spółek

Informujemy, że w dniu 29.12.2017 r. nastąpiło połączenie spółek St. Vincent Medical Center Sp. z o.o. i Air Liquide Sante Sp. z o.o.

Informujemy, że w dniu 29.12.2017 r. nastąpiło połączenie spółek St. Vincent Medical Center Sp. z o.o. i Air Liquide Sante Sp. z o.o.
 
Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.w drodze przeniesienia całego majątku spółki Air Liquide Sante Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę  St. Vincent Medical Center Sp. z o.o. (spółka przejmująca).

Informujemy również, że telefony oraz fax do biura w Warszawie oraz kontakt do naszych przedstawicieli handlowych pozostają bez zmian.