Przejdź do treści

Terapia bezdechu sennego - serwis

Skuteczne leczenie Twojego bezdechu sennego. Przy terapii CPAP poczujesz różnice w ciągu kilku pierwszych dni.

Możliwości leczenia bezdechu sennego

Najpowszechniejszą i najbardziej skuteczną metodą stosowaną w leczeniu OBS jest leczenie stałym dodatnim ciśnieniem przy użyciu aparatu CPAP. Po raz pierwszy metoda została zastosowana na początku lat 80-tych XX wieku i od tego czasu stosowana jest coraz bardziej powszechnie. Aparat typu CPAP wytwarza stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych, utrzymując je otwarte (poprzez wytworzenie "rusztowania powietrznego"), co w efekcie umożliwia swobodny przepływ powietrza. W większości wypadków leczenie przynosi pożądany efekt.

Stosowanie innych urządzeń utrzymujących drożność dróg oddechowych

Istnieją dwa podstawowe rodzaje urządzeń, które umożliwiają utrzymanie drożności dróg oddechowych:

  • pociągające język (Tongue Retaining Device - TRD)
  • przesuwające żuchwę (Mandibular Repositioning Appliance - MRA)

Zadaniem powyższych urządzeń jest zmiania ułożenia języka i żuchwy w taki sposób, aby umożliwić przepływ powietrza przez drogi oddechowe. Wskazania do zastosowania TDR i MRA są ograniczone i o ich zastosowaniu powinien każdorazowo decydować lekarz. Ze względu na możliwe powikłania (problemy ze zgryzem oraz uszkodzenia stawu skroniowo - żuchwowego), chorzy powinni być pod stałą opieką specjalisty i przynajmniej raz w roku poddawać się badaniom kontrolnym.

Leczenie farmakologiczne i inne metody zachowawcze

Leczenie farmakologiczne

W chwili obecnej nie ma przekonywujących danych medycznych wskazujących na korzyści ze stosowania leczenia farmakologicznego. W związku z tym mogą być stosowane w przypadkach niepowodzenia leczenia innymi metodami lub jako leczenie uzupełniające. W leczeniu zastosowanie mają leki serotoninergiczne, leki przeciwdepresyjne, leki stymulujące ośrodek oddechowy. W przypadku współistnienia schorzeń endokrynologicznych: niedoczynności tarczycy, akromegalii, niedoboru hormonów płciowych można stosować odpowiednie leczenie, co przynosi korzyści w wybranych przypadkach. Niekiedy leczenie schorzeń współistniejących może doprowadzić do cofnięcia się objawów Obturacyjnego bezdechu sennego.

Podawanie tlenu

Nie jest zalecane w przypadku chorych bez towarzyszącej niewydolności oddechowej.

Stosowanie specjalnych poduszek

Poduszki zostały zaprojektowane w taki sposób, aby utrzymać w ciągu nocy odpowiednią pozycję głowy i szyi ułatwiającą oddychanie. Nieliczne badania mogą wskazywać na korzyści z ich stosowania.

Postępowanie chirurgiczne

Niektórzy chorzy poszukują alternatywnych (innych niż leczenia za pomocą CPAP) metod postępowania w przypadku zdiagnozowania u nich OBS; spośród tej grupy chorych duża część rozważa przeprowadzenie zabiegów operacyjnych górnych dróg oddechowych - zwanych ogólnie somnoplastykami.

Najczęstszymi operacjami wykonywanymi w przypadku OBS są:

  1. Operacje nosa - udrożnienie przewodów nosowych
  2. Uwulopalatofaryngoplastyka (UPPP) - wycięcie migdałków oraz tylnej części podniebienia miękkiego wraz z języczkiem
  3. Uwulopalatoplastyka przy użyciu lasera (LAUP) - seria nacięć i odparowań tkanek wykonywana celem skrócenia języczka oraz usztywnienia tkanek miękkich podniebienia
  4. Leczenie górnych dróg oddechowych za pomocą fal radiowych (UART) - ma na celu zniszczenie za pomocą wysokiej temperatury struktur podniebienia miękkiego
  5. Wszczepianie implantów podniebienia miękkiego

Ze względu na niewielką liczbę publikacji dotyczących metod chirurgicznych, zwłaszcza wskazujących na poprawę w dłuższej perspektywie po dokonaniu zabiegu, w chwili obecnej nie ma jednoznacznych zaleceń do stosowania opisywanych metod. Kierowanie chorego na leczenie chirurgiczne wymaga dokładnej diagnostyki chorego - zwłaszcza w przypadku występowania zmian anatomicznych/patologicznych w obrębie górnych dróg oddechowych oraz twarzoczaszki. Należy również pamiętać o możliwych powikłaniach leczenia operacyjnego - zmiana głosu, zarzucanie treści pokarmowej do nosa w trakcie połykania, zaburzenia połykania, dolegliwości bólowe.

Poza leczeniem tkanek miękkich wykonuje się chirurgiczne leczenie kości wpływających na wielkość dróg oddechowych - szczęki, żuchwu i kości gnykowej:

  1. Przemieszczenie kości gnykowej
  2. Przemieszczenie szczęki i żuchwy Jednakże ze względu na dość dużą inwazyjność takich zabiegów, wykonywane są stosunkowo rzadko.