Przejdź do treści

Zbiorniki do transportu materiału biologicznego

VOYAGEUR

Sposób transportu i zabezpieczenia materiału biologicznego obwarowany jest szczególnymi zasadami ostrożności. Warunkiem prawidłowego transportu próbek jest ich właściwe oznakowanie umożliwiające jednoznaczną identyfikację każdej próbki.

W celu bezpiecznego transportu próbek biologicznych w ciekłym azocie została zaprojektowania linia zbiorników VOYAGEUR, których wnętrze, wykonane z porowatego materiału, absorbuje ciekły azot nie dopuszczając do jego ewentualnego wycieku. Przechowywanie próbek odbywa się w bezpiecznej dla nich fazie gazowej ciekłego azotu.

Niskie zużycie cieczy zapewnia dłuższy czas przechowywania (od 8 do 28 dni). Urządzenia te mają pojemność od 2 do 20 litrów i wyposażone są w stojaki do słomek, fiolek lub toreb w zależności od potrzeb.

Zbiorniki są zgodne z międzynarodowymi przepisami mającymi zastosowanie w transporcie materiałów niebezpiecznych drogą lądową (ADR), kolejową (RID) oraz lotniczą (IATA-OACI). Urządzenia mogą być doposażone w podstawę na kółkach, plastikową osłonę na zbiornik, pokrywę, kanistry, czujnik pomiaru temperatury, czy kieszenie na próbki.

PDF iconDownload VOYAGEUR (152.29 KB)