Przejdź do treści

Zbiorniki do przechowywania materiału biologicznego w ciekłym azocie

Produkty dedykowane

Nowoczesne technologie kriogeniczne usprawniają pracę w laboratoriach, centrach medycznych i ośrodkach biotechnologicznych, a rozwiązania teleinformatyczne pozwalają na niezwykle precyzyjną dbałość o zamrożony materiał biologiczny, dzięki czemu przechowywanie próbek w ciekłym azocie jest dla nich bezpieczne.

Poza zbiornikami do przechowywania ciekłego azotu ,Air Liquide oferuje również urządzenia do magazynowania specjalnie zabezpieczonych próbek biologicznych w odpowiednio do tego przystosowanych fiolkach, słomkach lub torbach.

Materiał biologiczny może być w nich przechowywany zarówno bezpośrednio w ciekłym azocie, jak również w jego oparach. Wszystkie urządzenia są zgodne z dyrektywą dla wyrobów medycznych (93/42/EEC).