Przejdź do treści

Zamrażarki kriogeniczne

Nicool FREEZAL

Nowoczesne technologie kriogeniczne usprawniają pracę w laboratoriach, centrach medycznych i ośrodkach biotechnologicznych, a rozwiązania teleinformatyczne pozwalają na niezwykle precyzyjną dbałość o zamrożony materiał biologiczny, dzięki czemu przechowywanie próbek w ciekłym azocie jest dla nich bezpieczne.

Zamrażarki kriogeniczne NICOOL FREEZAL służą magazynowaniu próbek biologicznych w ciekłym azocie. Ich intuicyjne funkcje programowania umożliwiają konfigurację cyklu zamrażania w zakresie temperatur od +40°C do -190°C. Dzięki technologii Plug N’FREEZE możliwe jest łatwe tworzenie, zapisywanie i drukowanie protokołów przy pomocy oprogramowania MS Windows XP dostępnego w kilku wersjach językowych (język polski dostępny na specjalne zamówienie). Zamrażarka podłączana jest do komputera stacjonarnego oraz niskociśnieniowego zbiornika magazynującego ciekły azot typu TP. Temperatura produktów jest mierzona przez czujnik umieszczony na próbce odniesienia, natomiast wtrysk azotu, wentylacja i ogrzewanie komory są kontrolowane na podstawie ich reakcji termicznych. Zaszczepianie (odprowadzenie ciepła utajonego) może odbywać się ręcznie lub automatycznie.

Co ważne, temperatury komory i próbki odniesienia są monitorowane w czasie rzeczywistym, a najmniejsza rozbieżność w odniesieniu do wymaganego protokołu jest natychmiast wykrywana. Wtrysk azotu, wentylacja i ogrzewanie komory są kontrolowane na podstawie reakcji termicznych.

Zamrażanie jest sterowane na podstawie temperatury próbki odniesienia, co umożliwia lepszą kontrolę reakcji cieplnej próbek. Każdy protokół może być przechowywany w celu powtarzalności zamrażania. Prędkość schładzania wynosi od 0,1 do 25°C na minutę, a dokładność pomiaru wynosi +/-0,1°C.

Zamrażarki NICOOL FREEZAL są dostosowane do magazynowania 595 fiolek o pojemności 2ml lub 298 fiolek o pojemności 5ml lub 10 toreb do 700ml.

Urządzenia są zgodne z dyrektywą dla wyrobów medycznych (93/42 EEC) oraz 21CFR część 11 i są niezwykle popularne w laboratoriach medycznych, farmaceutycznych oraz badawczych.

PDF iconDownload NICOL FREEZAL (161.97 KB)