Przejdź do treści

Dla Pacjentów

Jak długo można korzystać z domowej wentylacji?

Decyzję o skierowaniu pacjenta do domowej wentylacji podejmuje lekarz w oparciu o posiadane wyniki badań. Nie ma ograniczeń czasowych w korzystaniu z mechanicznej wentylacji w warunkach domowych, dopóki istnieją wskazania medyczne do jej stosowania.