Przejdź do treści

Opieka pielęgniarska
Poznań

Pielęgniarska opieka długoterminowa

to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci w dowolnym wieku, obłożnie i/lub przewlekle chory, z dowolną jednostką chorobową, z ograniczeniem zdolności do samoopieki, którzy w ocenie wg skali Barhel uzyskali od 0 do 40 punków oraz dodatkowo wymagają bezwzględnie realizacji przynajmniej jednego z wymienionych niżej świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni:

 • kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ranach;
 • karmienia przez zgłębnik i przez przetokę;
 • płukania pęcherza moczowego;
 • pielęgnacji w związku z założoną rurką tracheotomijną;
 • zakładania i usuwania cewnika (stałe zlecenie lekarskie).

Pielęgniarska opieka długoterminowa nie może być realizowana dla chorych:

 • objętych opieką przez hospicjum domowe;
 • objętych opieką przez inne stacjonarne zakłady opieki długoterminowej;
 • objętych opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie;
 • w ostrej fazie choroby psychicznej;

System kierowania:

Warunkiem objęcia chorego opieką przez pielęgniarską opiekę długoterminową jest:

 • wniosek lekarza poz lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych,
 • zgoda pacjenta wyrażona na piśmie,
 • kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej,
 • konieczność wykonania przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń.
 • Zgłoszenie objęcia opieką chorego odbywa się drogą telefoniczną,
 • numer telefonu: 69 191 13 96

 

Dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych w wielu przypadkach podróż do zakładu opieki zdrowotnej jest powodem niemałego wycieńczenia. Osoby, które zmuszone są na stałe korzystać z pomocy pielęgniarskiej mogą jednak poprosić o realizację usług w swoim własnym domu. Realizacja świadczeń w domu pacjenta pozwala na niesienie kompleksowej pomocy bez konieczności narażania go na trudność komunikacyjne związane z potrzebą dostania się do przychodni.

 

Usługi pielęgniarskie w domu pacjenta

Usługi pielęgniarskie świadczone mogą być zarówno w przychodni, jak i w domu pacjenta. Realizowane są one we ścisłej współpracy z lekarzem rodzinnym, co pozwala na dopasowanie odpowiednich metod terapeutycznych dla danej osoby. Opieka pielęgniarska w mieszkaniu pacjenta świadczona jest na terenie Poznania i nie tylko - zaś jej zakres i intensywność są zawsze dobierane do indywidualnych potrzeb chorego, zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

Usługi te mogą obejmować między innymi zmianę opatrunku (również w przypadku ran trudno gojących), wykonanie zastrzyku, cewnikowanie pęcherza moczowego i nie tylko. Realizacja świadczeń w domu pozwoli pacjentowi poczuć się bardziej godnie i komfortowo ze swoją chorobą, co jest niezwykle ważne zwłaszcza w przypadku schorzeń przewlekłych. Doświadczony zespół pielęgniarek jest w stanie zapewnić chorym maksymalny poziom opieki medycznej, porównywalny do poziomu usług świadczonych w profesjonalnej klinice.

Pielęgniarska opieka długoterminowa świadczona w domu pacjenta

W ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej zespół pielęgniarek oraz pielęgniarzy zajmuje się potrzebami pacjentów przewlekle chorych, często niepełnosprawnych w bardzo znacznym stopniu. Usługi pielęgniarskie zakładają bardzo kompleksową opiekę i pielęgnację osoby chorej. Począwszy od w wymiany opatrunków, przez wykonanie wlewu dożylnego czy cewnikowania pęcherza - każdy zabieg wykonywany jest w taki sposób, by zapewnić pacjentowi maksymalny komfort oraz godność. Pielęgniarska opieka długoterminowa świadczona jest również osobom w podeszłym wieku, pozostawionym samym sobie z problemami zdrowotnymi.

Pielęgniarz lub pielęgniarka spotykać się będzie z pacjentem kilka razy w ciągu tygodnia, zgodnie z zaleceniami lekarza rodzinnego lub prowadzącego dany przypadek. Świadczenia pielęgniarskie w domu pacjenta ciężko chorego obejmują nie tylko zakładanie cewnika czy opatrunków,lub wykonywanie zastrzyków, ale również profesjonalne przygotowanie rodziny do opieki nad przewlekle chorym człowiekiem. Zrozumienie potrzeb chorego i umiejętność niesienia mu odpowiedniej pomocy znacznie ułatwi komfortowe i normalne życie pod jednym dachem z pacjentem niepełnosprawnym i bardzo często jest wręcz niezbędne do poprawnego funkcjonowania.

Usługi pielęgniarskie w domu - kto może skorzystać?

 • Pielęgniarska opieka długofalowa jest oferowana osobom, których zdrowie uległo znacznemu pogorszeniu, a szansa na znaczącą poprawę sytuacji w najbliższym czasie jest niewielka. Obejmują one różnego rodzaju świadczenia mające nie tylko znaczenie terapeutyczne, ale i pomagające, w miarę sposobności, pacjentowi oraz jego rodzinie do normalnego funkcjonowania. Skorzystać z nich mogą zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe.
 • Oferowane są one w przypadku niektórych chorób przewlekłych, wymagających stałej kontroli medycznej. Oczywiście, całość terapii dopasowana jest do indywidualnych potrzeb pacjenta i stale monitorowana przez lekarzy.
 • Kolejną grupą pacjentów, dla których opieka pielęgniarki w ich własnym domu może okazać się wybawieniem, są osoby w podeszłym wieku. Seniorzy często zmagają się z wieloma schorzeniami ograniczającymi im możliwość samodzielnego poruszania się, dlatego fakt, że zmiana opatrunków, czy kroplowy wlew dożylny mogą być wykonane w ich czterech ścianach jest nie lada uproszczeniem.
 • Podobnie jest zresztą w przypadku osób niepełnosprawnych - poruszających się na wózkach, czy pozbawionych możliwości samodzielnego chodzenia. Również i im przecież często potrzebne jest założenie, czy zmiana opatrunków, z którą sami nie dadzą sobie rady.

Wymogi formalne

Pielęgniarska opieka długoterminowa świadczona może być na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia, niemniej jednak pacjent musi spełnić określone warunki.

 • Przede wszystkim - musi on posiadać aktywne prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Tylko taki dokument jest bowiem w stanie zwolnić go ze wszelkich opłat i sprawić, że zarówno każde badanie, zabieg, jak i znieczulenie będą całkowicie bezpłatne. Dokument potwierdzający ubezpieczenie należy złożyć tak szybko, jak to tylko możliwe.
 • Konieczne będzie także przedstawienie karty oceny świadczeniobiorcy. Pielęgniarska opieka długoterminowa świadczona może być tym osobom, które uzyskają ocenę od 0 do 40 punktów według skali Barthel.
 • Wreszcie, należy także przedstawić skierowanie do objęcia domową opieką pielęgniarską. Wystawić je może każdy lekarz POZ, a zatem również lekarz rodzinny pierwszego kontaktu danego pacjenta. To na podstawie tego skierowania zabiegi, badania, czy testy w laboratorium mogą bowiem być realizowane na koszt NFZ.