Przejdź do treści

HOSPICJUM DOMOWE

HOSPICJUM DOMOWE

REJESTRACJA

Informacja dotycząca procedury przyjęcia pacjenta do Hospicjum Domowego NZOZ MEDYK

Przyjęcie pacjenta do opieki odbywa się na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (rodzinnego lub innego specjalisty np. onkologa, chirurga, ginekologa)

Konieczne jest przedstawienie dokumentacji potwierdzającej diagnozę.

1. Zgłoszenie dot. objęcia opieką chorego przez hospicjum odbywa się drogą telefoniczną,     nr telefonu:

535 773 306

2. Zgłoszenie telefoniczne obejmuje:

A)    Przekazanie informacji o stanie zdrowia pacjenta i możliwości objęcia go domową opieką hospicyjną

B)    Przekazania informacji o zasadach uzyskania skierowania do hospicjum domowego

C)    Uzgodnienia pierwszej wizyty w domu pacjenta, w tym przekazania informacji teleadresowych.

3. Pierwsza wizyta realizowana jest przez pracownika socjalnego – koordynatora pracy zespołu hospicyjnego. Koordynator wypełnia wymagane dokumenty i uzgadnia terminy pierwszych wizyt lekarza i pielęgniarki.

4. W przypadku stwierdzenia trudnej sytuacji materialnej wymagającej odrębnego wsparcia, opiekę nad chorym i jego rodziną / za odrębną pisemną zgodą / przejmuje dodatkowoStowarzyszenie Wspierania Opieki Paliatywnej udzielając wsparcia w zależności od potrzeb / np. pomoc finansowa w realizacji recept, zakupu środków sanitarnych, czystościowych, spożywczych, pomoc wolontariuszy, często dalsza opieka i wsparcie osieroconej rodziny ./ Strona internetowa Stowarzyszenia:

www.wsparcie.com.pl

Informacja dotycząca procedury przyjęcia pacjenta do Hospicjum Domowego NZOZ MEDYK

Przyjęcie pacjenta do opieki odbywa się na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (rodzinnego lub innego specjalisty np. onkologa, chirurga, ginekologa)

Konieczne jest przedstawienie dokumentacji potwierdzającej diagnozę.

 

1. Zgłoszenie dot. objęcia opieką chorego przez hospicjum odbywa się drogą telefoniczną,     nr telefonu:

69 191 13 96

(numer czynny całą dobę)

2. Zgłoszenie telefoniczne obejmuje:

A)    Przekazanie informacji o stanie zdrowia pacjenta i możliwości objęcia go domową opieką hospicyjną

B)    Przekazania informacji o zasadach uzyskania skierowania do hospicjum domowego

C)    Uzgodnienia pierwszej wizyty w domu pacjenta, w tym przekazania informacji teleadresowych.

3. Pierwsza wizyta realizowana jest przez pracownika socjalnego – koordynatora pracy zespołu hospicyjnego. Koordynator wypełnia wymagane dokumenty i uzgadnia terminy pierwszych wizyt lekarza i pielęgniarki.

4.W przypadku stwierdzenia trudnej sytuacji materialnej wymagającej odrębnego wsparcia, opiekę nad chorym i jego rodziną / za odrębną pisemną zgodą / przejmuje dodatkowoStowarzyszenie Wspierania Opieki Paliatywnej udzielając wsparcia w zależności od potrzeb / np. pomoc finansowa w realizacji recept, zakupu środków sanitarnych, czystościowych, spożywczych, pomoc wolontariuszy, często dalsza opieka i wsparcie osieroconej rodziny ./ Strona internetowa Stowarzyszenia:

www.wsparcie.com.pl