Lekarz rodzinny przy ulicy Wałbrzyskiej

Drodzy Pacjenci!

w związku ze zmianą umowy nr 150003636/0113/0718/0/16/nn o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, uprzejmie informujemy, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk-Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-375) przy ul. Świt 47, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000715940, wysokość kapitału zakładowego: 10 000,00 zł; REGON: 369358537, NIP: 7792480892 (zwany dalej: „Świadczeniodawcą”), od dnia 01.01.2023 r. nie będzie udzielał świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w lokalizacji: ul. Wałbrzyska 7c/1, 60-198 Poznań.

Wszystkie świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna będą udzielane przez Świadczeniodawcę w sposób ciągły i kompleksowy w lokalizacji: ul. Świt 47/49, 60-375 Poznań.

Wszelkie informacje związane z w/w zmianą udzielane będą Państwu w placówce znajdującej się przy ul. Świt 47/49, 60-375 Poznań lub pod numerem telefonu: +48 61 64 666 70.