Przejdź do treści

Ulica
Wałbrzyska

Zapraszamy do naszej placówki przy ulicy Wałbrzyskiej

Położna środowiskowo-rodzinna / doradca laktacyjny

W ramach opieki Położnej oferujemy bezpłatnie:

 • bezpłatną Szkołę Rodzenia dla przyszłych Rodziców ( zajęcia teoretyczne i praktyczne)
 • wysłuchanie w ciąży tętna płodu w domu pacjentki oraz  w Przychodni
 • KTG
 • opiekę po porodzie w domu pacjentki
 • pierwszą kąpiel noworodka, pielęgnację kikuta pępowinowego
 • instruktaż pielęgnacji noworodka
 • profesjonalną pomoc z zakresu laktacji
 • opiekę u pacjentek po zabiegach ginekologicznych
 • usunięcie szwów po zabiegach ginekologicznych, cięciu cesarskim

W celu otrzymania bezpłatnych świadczeń należy złożyć deklarację do Położnej.

Do Położnej POZ mogą być zapisane wszystkie Panie na każdym etapie życia także dziewczynki.

Położna –  Małgorzata Korzeniewska

telefon: 791 922 991

Dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 18:00

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Pielęgniarka środowiskowa sprawuje opiekę nad pacjentem w środowisku domowym na podstawie deklaracji do pielęgniarki środowiskowej i wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego. Deklaracje prosimy składać w rejestracji (druk deklaracji dostępny w naszej placówce). Opieka dostosowana jest do stanu i potrzeb pacjenta. Poniższe zabiegi wykonywane są w NZOZ Medyk lub w domu pacjenta. W ramach opieki pielęgniarka środowiskowa wykonuje:

 • iniekcje,
 • pobieranie materiału do badań diagnostycznych,
 • pomiar ciśnienia krwi, tętna, poziomu glukozy , temperatury,
 • zakładanie/ zmiana opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia,
 • zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze w stomiach, przetokach i ranach trudnogojących się,
 • zdejmowanie szwów,
 • inhalacje
 • prowadzi edukację zdrowotną.
 • wizyty patronażowe u dzieci w 3-4 miesiącu życia,
 • cewnikowanie kobiet,

Pacjenci niezdeklarowani do pielęgniarki środowiskowej mogą także skorzystać z powyższych usług odpłatnie.

Specjalista pielęgniarstwa rodzinnego – Marta Ziobrowska-Garba

telefon: 791 922 990

Specjalista pielęgniarstwa rodzinnego –  mgr Lidia Majchrowicz

telefon: 791 380 997

Dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 18:00