Przejdź do treści

Dla Pacjentów

Kto opiekuje się pacjentem w domu?

Pacjenci, którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku domowym wymagają zazwyczaj stałej pomocy ze strony członka rodziny lub opiekuna. Zapewnienie takiej opieki jest jednym z warunków objęcie pacjenta mechaniczną wentylacją w domu. Dodatkowo pacjent znajduje się również pod opieką profesjonalnego zespołu medycznego. W jego skład wchodzą lekarz, pielęgniarka i rehabilitant.