Przejdź do treści

Dla Pacjentów

Jak często należy odsyłać uzupełnione karty wizyt oraz karty wentylacji okresowej?

Prawidłowo wypełnione dokumenty należy wysyłać na bieżąco po każdym zakończonym miesiącu do 5 dnia następnego miesiąca. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, czy znajdują się na nich dane pacjenta i wszystkie niezbędne podpisy, daty lub godziny wentylacji. Ewentualne zmiany, poprawki , należy parafować .