Przejdź do treści

Dla Pacjentów

Czy razem ze sprzętem medycznym otrzymam instrukcję obsługi oraz czy zostanę przeszkolony z zasad obsługi urządzeń medycznych?

Tak. Do każdego z urządzeń jest zawsze dołączana instrukcji obsługi. Ponadto nasz personel medyczny podczas pierwszej wizyty u pacjenta w domu przeprowadzi kompleksowe szkolenie z zasad korzystania oraz bieżącej obsługi dostarczonych urządzeń medycznych.