Przejdź do treści

Dla Pacjentów

Czy mogę napełnić swoje butle tlenem medycznym Air Liquide?

Nie. Air Liquide nie pełni butli Klientów. Oferujemy swoje butle, które dzierżawimy naszym Klientom. Dzięki temu Klient nie musi dbać o regularne i kosztowne przeglądy i legalizacje butli. Gotowy produkt jest dostarczany do Klienta ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Należy pamiętać, że przepełnianie gazu medycznego przez pracowników podmiotu leczniczego jest procederem niedopuszczalnym i fałszowaniem produktu leczniczego.