Przejdź do treści

Bezpieczeństwo przewlekłej tlenoterapii

Bezpieczeństwo przewlekłej tlenoterapii

Przed objęciem pacjenta opieką nasz zespół medyczny przeprowadzą, podczas pierwszej wizyty, pisemną ocenę sytuacji w domu chorego oraz rozmowę na temat zachowań związanych z paleniem tytoniu z pouczeniem (jeżeli to konieczne również pisemnym) o niebezpieczeństwie związanym ze stosowaniem domowego leczenia tlenem.

Palenie tytoniu podczas stosowania tlenoterapii zwiększa ryzyko pożaru i oparzeń, które mogą być śmiertelne dla pacjenta oraz stwarzać ryzyko dla dzieci i sąsiadów.

Należy mieć również na uwadze, że oprócz palenia tytoniu zidentyfikowano inne czynniki zwiększające ryzyko pożaru i oparzeń takie jak:

  • bliskość źródeł ciepła i otwartego ognia
  • bliskość innych urządzeń elektrycznych (ładowarki, sprzęt AGD i inne)
  • stosowanie maści na bazie olejów i wazeliny w okolicy twarzy i rąk