Przejdź do treści

Dla Szpitali

Gazy medyczne

Gazy medyczne w Polsce oraz w wielu innych krajach klasyfikowane są jako produkty lecznicze lub wyroby medyczne i podlegają procedurom dopuszczenia do obrotu wydawanym przez odpowiednie władze. Są również przedmiotem podlegającym regulacjom prawa farmaceutycznego. Dostarczane są w postaci gazowej lub ciekłej, na ściśle określonych warunkach transportowych i podawane przez personel przeszkolony w zakresie obsługi tych produktów.