Przejdź do treści

Dla Szpitali

Kriobiologia

Kriobiologia jest nauką biochemiczną, badającą warunki ochrony życia i funkcji biologicznych w ekstremalnie niskich temperaturach, oraz technologii chłodzenia i mrożenia w ciekłym azocie dedykowanym różnym potrzebom.Oferujemy pełen zakres usług związanych z dostawą ciekłego azotu oraz urządzeń do przechowywania oraz transportu materiału biologicznego różnego typu w ciekłym azocie.