Przejdź do treści

Środki ochrony osobistej

Bezpieczeństwo stosowania

Praca z cieczą kriogeniczną wymaga szczególnego przestrzegania środków ostrożności z zastosowaniem środków ochrony osobistej.

Odmrożenia mogą mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, zwłaszcza jeśli dotyczą twarzy lub oczu. Dlatego, aby zminimalizować ryzyko odmrożeń wywołanych kontaktem z ciekłym azotem, należy nosić okulary ochronne lub przyłbicę, rękawice kriogeniczne jak również fartuch ochronny czy specjalistyczne ochraniacze na obuwie. Air Liquide oferuje pełną gamę akcesoriów do bezpiecznej pracy z ciekły azotem.
 

PDF iconDownload safety_accessories_lin_pl7345125672940395997.pdf (258.41 KB)