Przejdź do treści

Sesja szkoleniowa: "Zaburzenia oddychania w czasie snu - praktyczne aspekty diagnostyki i leczenia".

Szanowni Państwo,

W dniu 07 listopada br. w Krakowie w Hotelu Best Western przy ulicy Opolskiej 14 a odbędzie się sesja szkoleniowa na temat bezdechu sennego.

Sesja organizowana jest przez St. Vincent Medical Center we współpracy z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i przeznaczona dla lekarzy pierwszego kontaktu.

Jest elementem cyklu spotkań, mających na celu przybliżenie zagadnień medycznych związanych z bezdechem sennym, jego diagnostyką oraz leczeniem. 

Zależy nam, aby uwrażliwić lekarzy rodzinnych na obecność u swoich pacjentów objawów bezdechu sennego oraz na wyselekcjonowaniu takich pacjentów i skierowaniu ich do dalszej, możliwie szybkiej diagnostyki oraz właściwego leczenia.

Osobą szkolącą będzie Pan dr n. med. Paweł Nastałek, który podczas interaktywnego spotkania przedstawi prezentację: “Zaburzenia oddychania w czasie snu - praktyczne aspekty diagnostyki i leczenia”

Na co dzień dr Nastałek pracuje w Oddziale Klinicznym Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jest specjalistą chorób wewnętrznych i specjalistą chorób płuc

Pan doktor posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w diagnostyce i leczeniu zaburzeń oddychania w czasie snu i leczeniu niewydolności oddechowej - zwłaszcza metodą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej.

Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych publikowanych na łamach renomowanych specjalistycznych czasopism.

Spodziewamy się, że dotarcie -  z praktycznymi informacjami - do dużej grupy lekarzy rodzinnych przyczyni się do zwiększenia ich świadomości, co zaowocuje skuteczniejszą opieką medyczną nad pacjentami chorującymi na bezdech senny.

Serdecznie zapraszamy!