Przejdź do treści

Problemy pulmonologiczne w przebiegu chorób nerwowo-mięśniowych — ziemia niczyja

Szanowni Państwo,

chciałbym serdecznie zaprosić do udziału w konferencji organizowanej przez mazowiecki oddział PTChP oraz Klinikę Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Tematem konferencji będą problemy pulmonologiczne u chorych na choroby nerwowo-mięśniowe. Codzienna praktyka pokazuje, że chorzy często nie znajdują w porę odpowiedniej pomocy medycznej.

Konferencja odbędzie się 26 października 2019 roku (sobota).

Celem planowanej konferencji jest spotkanie się dwóch środowisk lekarskich, wymiana wiedzy na temat schorzeń nerwowo-mięśniowych przebiegających z upośledzeniem funkcjonowania układu oddechowego oraz wspólne zastanowienie się nad tym, jak najlepiej zorganizować opiekę dla tej szczególnej grupy chorych.

Z poważaniem,

Jacek Nasiłowski

Przewodniczący mazowieckiego oddziału terenowego

Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc