Przejdź do treści

Opieka domowa dla dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

Opieka nad pacjentem świadczona jest nieodpłatnie.

Opieką objęci są chorzy z przewlekłą niewydolnością oddechową, którzy wymagają czasowego lub stałego wspomagania wentylacji za pomocą  respiratora.

Objęcie opieką odbywa się na podstawie:

  1. skierowania wystawionego przez lekarza oddziału szpitalnego, w którym przebywał chory
  2. kwalifikacji do wentylacji mechanicznej w warunkach domowych wystawionej przez:
  • Specjalistę w dziedzinie chorób płuc lub anestezjologii i intensywnej terapii w przypadku wentylacji nieinwazyjnej
  • Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w przypadku wentylacji inwazyjnej

Zgłoszenie chorego do wentylacji mechanicznej w domu odbywa się poprzez wysłanie do biura St. Vincent Medical Center (nr faxu i mail) wypełnionego formularza kwalifikacji.

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik St. Vincent skontaktuje się z lekarzem, który zgłosił chorego, oraz z rodziną chorego w celu ustalenia szczegółów dotyczących objęcia opieką.