Przejdź do treści

Hospicjum domowe dla dorosłych

Opieka w Hospicjum Domowym jest bezpłatna.

Opieką w Hospicjum Domowym objęci są pacjenci w terminalnym stanie, zwłaszcza choroby nowotworowej, w miejscu zamieszkania. Wykwalifikowany personel medyczny naszego Hospicjum otacza opieką nieuleczalnie chorych oraz ich rodziny. W sposób profesjonalny zwalcza trudny do opanowania ból, zajmuje się łagodzeniem cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Zapewniamy opiekę: lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów oraz duchownych (na życzenie chorego).

Zespół naszego Hospicjum Domowego zapewnia specjalistyczną opiekę, jak również wnosi ciepłą i życzliwą atmosferę, służy wsparciem w okresie choroby a także później, w okresie straty.

Nasze Hospicjum posiada specjalistyczny sprzęt niezbędny do udzielania świadczeń w domu pacjenta. Rodziny chorych mogą nieodpłatnie wypożyczyć sprzęt medyczny niezbędny do prawidłowej opieki swoich bliskich.

Warunki przyjęcia do Hospicjum Domowego

więcej

  1. Przedstawienie skierowania do hospicjum domowego z adnotacją o zakończonym leczeniu przyczynowym wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
  2. Występowanie choroby szczególnie  nowotworowej nie dającej szans na wyleczenie
  3. Posiadanie ubezpieczenia
  4. Zgoda pacjenta

 

Pierwsza wizyta lekarska odbywa się po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Ostateczną decyzję o objęciu opieką podejmuje lekarz hospicjum.

Wizyty lekarskie odbywają się nie mniej niż 2 razy w miesiącu, wizyty pielęgniarki nie mniej niż 2 razy w tygodniu.

W razie potrzeby lekarz może zlecić wizyty psychologa i rehabilitanta.

Świadczenia udzielane są we współpracy z lekarzem i pielęgniarką POZ.