Przejdź do treści

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Opieka Pielęgniarska w domu chorego jest bezpłatna.

Pielęgniarska opieka długoterminowa obejmuje opieką pacjentów przebywających w swoich domach:

  • przewlekle chorych
  • niepełnosprawnych
  • w podeszłym wieku, wymagających udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich

Celem opieki jest zapewnienie profesjonalnych świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym ciężko chorego, jak również przygotowanie pacjenta i jego rodziny do „samoopieki i samopielęgnacji”, w tym do radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Wykwalifikowana pielęgniarka zapewnia opiekę ściśle współpracując z lekarzem rodzinnym, pomaga w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym, prowadzi edukację zdrowotną osób objętych opieką oraz członków ich rodzin.

Warunki przyjęcia do Pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

więcej

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej kwalifikowani są pacjenci przewlekle somatycznie chorzy wymagający systematycznej opieki pielęgniarskiej, którzy w ocenie skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 pkt.

Wymagane dokumenty

więcej

  1. Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieka długoterminowa domową wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
  2. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową
  3. Dokument potwierdzający ubezpieczenie