Przejdź do treści

Czym jest tlenoterapia?

Air Liquide jest jednym z kluczowych świadczeniodawców na rynku długoterminowej domowej opieki zdrowotnej w Polsce.

Czym jet tlenoterapia ?

Tlenoterapia jest postępowaniem leczniczym, które polega na zwiększeniu stężenia tlenu w powietrzu wdychanym przez chorego,  stosowanym  w przewlekłej niewydolności oddechowej (PNO).

Niewydolność oddechowa jest stanem klinicznym pojawiającym się w przebiegu różnych chorób,  obserwujemy ją gdy ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej (PaO2 ) jest niższe od 60 mmHg, a ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla (PaCO2 ) jest wyższe od 45 mmHg u chorego badanego w spoczynku i oddychającego powietrzem atmosferycznym. Wyróżnia się  niewydolność  hipoksemiczną czyli częściową i hiperkapniczną czyli całkowitą.

Objawy

Objawami niewydolności oddechowej organizmu najczęściej są:

 • pogarszająca się tolerancja wysiłku
 • kłopoty ze snem
 • brak apetytu
 • zaburzenia funkcji poznawczych
 • niedotlenienie  wszystkich narządów z upośledzeniem ich funkcji
 • pobudzenie, niepokój, euforia
 • duszność
 • sinica
 • utrata przytomności

Celem terapii jest nie tylko doraźnie usunięcie duszności i zmniejszenie deficytu tlenowego, ale przede wszystkim poprawa funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego, zmniejszenie ciśnienia w tętnicy płucnej oraz  poprawy komfortu życia pacjenta.

Należy mieć zawsze na uwadze, że tlen medyczny jest traktowany jako lek, który należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego, dotyczącymi w szczególności szybkości przepływu tlenu medycznego oraz czasu leczenia pacjenta. Jak każdy lek, tlen medyczny może powodować działania niepożądane, które jednak nie występują u każdego korzystającego.

Sprzęt do domowego leczenia tlenem

Urządzeniem stosowanym do leczenia tlenem w warunkach domowych jest koncentrator tlenu. Aparat, który separuje tlen z powietrza i zagęszcza do 90- 93%.

Stężenie tlenu podawanego do oddychania zależy od jego przepływu oraz sposobu podawania (wąsy, maski, maska Venturiego).

Domowe leczenie tlenem (DLT) jako procedura medyczna jest refundowana przez NFZ dla chorych z POChP spełniających wymienione poniżej kryteria. 

Co to jest POChP?

Osobami kwalifikowanymi do programu DLT (domowego leczenia tlenem) są pacjenci z POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc).

Istotą POChP jest nieodwracalne zwężenie oskrzeli, które upośledza przepływ powietrza przez oskrzela, czyli powoduje ich obturację.

Do leczenia kwalifikują się chorzy, u których:

 • ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej (PaO2) £ 55 mmHg
 • ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej (PaO2 ) 56-60 mmHg, jeśli obecny jest przynajmniej jeden z trzech poniżej wymienionych objawów:
 • radiologiczne cechy nadciśnienia płucnego
 • elektrokardiograficzne cechy przerostu prawej komory
 • hematokryt  ³ 55%

Objawy i przyczyny

Najczęstszą przyczyną rozwoju POChP jest palenie tytoniu oraz wdychane z powietrzem zanieczyszczenia w postaci pyłów i gazów. Powodują one powstawanie w oskrzelach, oraz otaczającym je miąższu płuc, przewlekłego stanu zapalnego.

W Polsce na POChP cierpi 2 mln dorosłych osób, a co roku 15 tys. umiera z tego powodu.

Korzyści z tlenoterapii

Korzystając z tlenoterapii pacjent odnosi wiele korzyści m.in.

 • poprawę dotlenienia narządów wewnętrznych (mózg, serce) co skutkuje polepszeniem sprawności psychicznej i fizycznej
 • zwiększenie odporności organizmu
 • spowolnienie postępu przewlekłych chorób płuc
 • chory nie musi przebywać w szpitalu, a jedynie zgłaszać się na regularne badania kontrolne
 • redukcja zaburzeń oddychania
 • poprawa pracy serca
 • poprawa jakości snu

Bezpieczeństwo tlenoterapii domowej

Przed objęciem pacjenta opieką nasz zespół medyczny przeprowadzą, podczas pierwszej wizyty, pisemną ocenę sytuacji w domu chorego oraz rozmowę na temat zachowań związanych z paleniem tytoniu z pouczeniem (jeżeli to konieczne również pisemnym) o niebezpieczeństwie związanym ze stosowaniem domowego leczenia tlenem.

Palenie tytoniu podczas stosowania tlenoterapii zwiększa ryzyko pożaru i oparzeń, które mogą być śmiertelne dla pacjenta oraz stwarzać ryzyko dla dzieci i sąsiadów.

Należy mieć również na uwadze, że oprócz palenia tytoniu zidentyfikowano inne czynniki zwiększające ryzyko pożaru i oparzeń takie jak:

 • bliskość źródeł ciepła i otwartego ognia
 • bliskość innych urządzeń elektrycznych (ładowarki, sprzęt AGD i inne)
 • stosowanie maści na bazie olejów i wazeliny w okolicy twarzy i rąk