Przejdź do treści

Kiedy stosujemy aerozoloterapię?

Kiedy stosujemy aerozoloterapię?

Choroby dolnych dróg oddechowych, w których nebulizacja jest wskazana:

 1. astma oskrzelowa
 2. przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 3. mukowiscydoza z objawami płucnymi
 4. zapalenie oskrzeli nawracające lub przewlekłe
 5. zapalenie oskrzelików
 6. rozstrzenie oskrzeli
 7. zespół nieruchomych rzęsek
 8. nawilżanie dróg oddechowych u chorych wentylowanych mechanicznie

Choroby górnych dróg oddechowych, w których nebulizacja jest wskazana:

 1. przewlekły nieżyt nosa i gardła
 2. zapalenie zatok przynosowych przewlekłe lub ostre
 3. ostre zapalenie nagłośni; ostre zapalenie krtani; bakteryjne zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli (zespół krupu – rekomendacje Europejskiej Agencji Leków [EMA])

Inne choroby, w których nebulizacja może być wskazana:

 1. nadciśnienie płucne
 2. zapalenie płuc u chorych z obniżoną odpornością