Przejdź do treści

Karty Charakterystyki

Karty charakterystyk są właściwym źródłem informacji na temat bezpiecznego użytkowania gazów.

Karty charakterystyki substancji stanowią źródło informacji na temat identyfikacji substancji, zagrożeń płynących z jej użytkowania, składu, stosowania, środków pierwszej pomocy, właściwości fizycznych i chemicznych oraz norm prawnych użytkowania.

 

Do pobrania

Karty charaktrystyk podstawowych gazów medycznych:

PDF iconDownload tlen_skroplony.pdf (187.48 KB)

PDF iconDownload tlen_skroplony.pdf (187.48 KB)

PDF iconDownload podtlenek_azotu.pdf (187.36 KB)

PDF iconDownload podtlenek_azotu.pdf (187.36 KB)

PDF iconDownload podtlenek_azotu.pdf (187.36 KB)