Przejdź do treści

Jak skutecznie uśmierzyć ból podczas porodu?

Sedacja wziewna

Kobieta oczekująca narodzin swojego dziecka pod koniec ciąży najbardziej obawia się bólu porodowego. Istnieje wiele sposobów łagodzenia bólu porodowego wykorzystujących metody farmakologiczne i niefarmakologiczne. Jedną z metod farmakologicznych jest podawanie wziewne mieszaniny gazów.

Co to jest wziewna mieszanina gazów?

Jest to gaz podawany wziewnie składający się z 50% tlenu i 50% podtlenku azotu, który posiada udowodnione działanie łagodzące ból oraz zmniejszające stres. Użycie mieszaniny zapewni rodzącej działanie znieczulające i przyniesie uczucie ulgi.

Ulotka położnictwo

PDF - 399.94 KB

Dawkowanie - podczas porodu

Rodząca przy zastosowaniu tzw. zaworu na żądanie sama dawkuje produkt. Przepływ gazu jest dostosowany do naturalnych zdolności oddechowych rodzącej. Pacjentka wdycha gaz, oddychając normalnie, przy użyciu maski (ewentualnie ustnika). Rodząca inhaluje gaz według zasad: - początek wdychania ok. 30-50 sekund przed rozpoczynającym się skurczem; - w czasie skurczu pacjentka powinna inhalować mieszaninę oddychając normalnie, unikając hiperwentylacji (zbyt szybkiego oddychania, co może powodować skutki uboczne); - najbardziej efektywne są wdechy głębokie i powolne; - inhalację należy przerwać wraz z ustępowaniem bólu towarzyszącemu skurczowi. Pomiędzy skurczami należy oddychać normalnie bez użycia maski (ewentualnie ustnika). W przerwach pomiędzy wdychaniem mieszaniny rodząca może korzystać z innych metod uśmierzania bólu (np.: piłka, prysznic, wanna, TENS itp.)

Kiedy mieszanina wziewna przestaje działać?

Po odstawieniu maski (lub ustnika) działanie ustępuje w ciągu kilku minut. Po ok. 5 minutach większość gazu zostaje usunięta z organizmu.

Zastosowanie gazu to możliwość pomocy rodzącej podczas porodu

Mieszanina 50% tlenu i 50% podtlenku azotu: • może być podawana na każdym etapie porodu; • może być podana gdy rodząca ma skurcze intensywne, regularne i bolesne; • nie zakłóca poszczególnych etapów akcji porodowej (nie wywołuje niekorzystnych skutków u płodu lub noworodka; nie hamuje skurczów macicy).

Wpływ na rodzącą i dziecko

Mieszanina gazów: • nie jest szkodliwa dla płodu - zwiększona ilość tlenu jest potencjalnie korzystna dla rodzącej i dla dziecka; • nie ogranicza swobody poruszania rodzącej; • nie wpływa na podstawowe funkcje organizmu;

 

  • nie zmniejsza siły parcia;
  • nie wpływa na długość trwania akcji porodowej;
  • działa przeciwbólowo, przeciwlękowo i uspokajająco;
  • szybko przenika barierę łożyskową, ale nie ma dowodów negatywnego wpływu na dziecko;
  • nie wywołuje wad wrodzonych;
  • nie wpływa na punktację w skali APGAR;
  • nie zwiększa ryzyka powikłań u noworodka;
  • nie wpływa na mleko matki i karmienie piersią

Czy występują działania niepożądane?

Sporadycznie u rodzących mogą wystąpić działania niepożądane. Nie ma pewności jednak czy są spowodowane samą akcją porodową, czy też są wynikiem zastosowania gazu. Czasem mogą pojawiać się nudności i wymioty. Podawaniu podtlenku azotu może towarzyszyć pojawienie się mrowienia w palcach stóp i/lub rąk, zmiany percepcji (zaburzenia narządów zmysłów).

Wystąpienie jakichkolwiek niepokojących objawów należy zgłosić lekarzowi lub położnej.

Metoda wziewnego łagodzenia bólu mieszaniną gazów jest przyjazna dla matki i dla noworodka. Należy jednak pamiętać, że powinna być stosowana pod stałym nadzorem lekarza lub położnej.

Położna lub lekarz są właściwymi osobami, do których należy się zwrócić z pytaniami dotyczącymi stosowania gazu, dawkowania, przeciwwskazań czy wystąpienia ewentualnych działań niepożądanych.