Przejdź do treści

Tlenoterapia usługi serwisowe

Air Liquide Healthcare może dostarczyć rozwiązań dla potrzeb terapii tlenowej. Jako partner w opiece zdrowotnej, jesteśmy na Twoje wezwanie 24 godziny na dobę.

 
Jeśli potrzebujesz pomocy lub porady na temat naszych produktów lub usług, skontaktuj się z nami każdej chwili.

Help Homecare Sp. z o.o. realizuje usługę opieki długoterminowej nad chorymi z niewydolnością oddechową zapewniając swoim pacjentom możliwość korzystania w warunkach domowych ze specjalistycznego sprzętu medycznego i pomocniczego do wentylacji mechanicznej.

Oferowane rozwiązania

Zaopatrzenie w sprzęt medyczny

 

Przyjmując pacjenta pod opiekę zapewniamy korzystanie z respiratora i pozostałego sprzętu pomocniczego w środowisku domowym pacjenta. Dysponujemy nowoczesnymi respiratorami produkowanymi przez amerykańską firmę Philips Respironics.
Ustawienie parametrów i instalacja sprzętu oraz szkolenie pacjenta i jego rodziny Respirator jest kierowany na oddział szpitalny, na którym przebywa pacjent gdzie lekarz prowadzący  ustala parametry wentylacji. Podczas pierwszej wizyty personel medyczny instaluje u pacjenta w domu sprzęt medyczny oraz przeprowadza szkolenie z zakresu bieżącej jego obsługi.
Serwis 

Dla poczucia pełnego bezpieczeństwa Naszych pacjentów zapewniamy pełny 24 godzinny telefoniczny kontakt z serwisem sprzętu medycznego.

W przypadku awarii pracownicy firmy oraz serwisu są do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów umieszczonymi na sprzęcie.

Przeglądy i konserwacja

Dostarczony do Państwa sprzęt jest pod stałym nadzorem technicznym, prowadzonym przez autoryzowany serwis producenta

Szczegółowe informacje dotyczące sprzętu medycznego, a w tym respiratorów, znajdziecie Państwo na stronie firmy Bjeska S.J., z którą współpracujemy.