Przejdź do treści

Wpływ bezdechu sennego na zdrowie

Wpływ bezdechu sennego na zdrowie

Wpływ bezdechu sennego na zdrowie

Bezdech senny jest chorobą mającą duży wpływ na stan zdrowia społeczeństwa i z tego powodu jest istotnym czynnikiem zdrowia publicznego.

Szczególnie ważny jest negatywny wpływ OBS na rozwój chorób układu sercowo – naczyniowego:

  • Nadciśnienie tętnicze (45 % chorych z nadciśnieniem tętniczym ma bezdech senny)
  • Choroba niedokrwienna mięśnia sercowego (30 % chorych z chorobą wieńcową ma bezdech senny)
  • Zaburzenia rytmu serca (25 % chorych z migotaniem przedsionków ma bezdech senny)
  • Nagły zgon sercowy
  • Niewydolność krążenia
  • Udar mózgu
  • Nadciśnienie płucne

Ponadto bezdech senny może doprowadzić do zaburzeń metabolicznych (ryzyko rozwoju cukrzycy) oraz zaburzeń w układzie endokrynnym (m. in. obniżenia zawartości testosteronu). Szacuje się, że do 36 % chorych na cjurzyce typu II choruje na bezdech.

W ostatnim okresie czasu pojawiły się doniesienia wskazujące na bezdech senny jako niezależną przyczynę rozwoju nowotworów.

Nie bez znaczenia jest wpływ bezdechu sennego na jakość życia chorego oraz jego otoczenia.                         

U chorych z bezdechem sennym bardzo często występują:

  • upośledzenie zdolności intelektualnych
  • zaburzenia sfery emocjonalnej
  • u części chorych dominuje podwyższony poziom lęku i depresja

Opisywane zaburzenia mogą chorym utrudniać lub wręcz uniemożliwiać prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.