Przejdź do treści

Wpływ bezdechu sennego na pracę zawodową

Wpływ bezdechu sennego na pracę zawodową

Wpływ bezdechu sennego na pracę zawodową

Wpływ bezdechu sennego na pracę zawodową

Wypadki przy pracy są istotnym problemem na całym Świecie. Szacuje się, że rocznie dochodzi do 360.000 śmiertelnych wypadków przy pracy, natomiast ok. 960.000 osób codziennie ulega różnego rodzaju uszkodzeniom ciała spowodowanym wypadkami przy pracy.

Zaburzenia snu mogą być bardzo istotnym czynnikiem wypadków przy pracy. Ocenia się, że na różnego rodzaju zaburzenia snu cierpi od 18 do 23 % populacji.

Jednym z najczęstszych zaburzeń snu jest OBS. W wielu badaniach klinicznych wykazano negatywny wpływ OBS na wydajność pracy oraz na absencję chorobową.

Szacuje się, że OBS może zwiększać absencję chorobową o 61 % wśród mężczyzn i o 80 % wśród kobiet.

Z kolei w innych badaniach wykazano, że ryzyko wypadku podczas pracy zwiększa się o 50 % w przypadku mężczyzna z OBS i o 600 % w przypadku kobiet chorujących na OBS.

Ryzyko wypadku przy pracy jest również zwiększone w przypadku osób chrapiących: o 180 % dla mężczyzn i o 300 % dla kobiet.

Warto również wspomnieć, że bardzo dobrze udokumentowany jest wpływ OBS na częstość wypadków samochodowych.

OBS może zwiększać ryzyko spowodowania wypadku komunikacyjnego nawet siedmiokrotnie.

Senność i deficyt snu może być przyczyną nawet 20% wypadków komunikacyjnych. Najczęściej wypadki są rezultatem zaśnięcia kierowcy w czasie prowadzenia pojazdu zarówno na dłuższych trasach, bardziej monotonnych, jak i w nasilonym ruchu miejskim.