Przejdź do treści

BiPAP AVAPS

BiPAP AVAPS

Philips / Respironics - BiPAP AVAPS

BiPAP AVAPS

Aparat BiPAP z funkcją AVAPS przeznaczony jest do nieinwazyjnego wspomagania wentylacji w leczeniu dorosłych pacjentów o masie ciała przekraczającej 30 kg i dzieci w wieku co najmniej 7 lat i o masie ciała ponad 18 kg z obturacyjnym bezdechem śródsennym i niewydolnością oddechową. Urządzenie może być używane w szpitalu lub w domu. Aparat AVAPS (ang. Average Volume Assured Pressure Suport - zapewnienie średniej objętości przy zastosowaniu wspomagania ciśnieniowego) ułatwia pacjentowi utrzymanie objętości oddechowej (VT) równej lub większej niż docelowa objętość oddechowa poprzez automatyczne kontrolowanie wspomagania ciśnieniowego. 

Urządzenie AVAPS dostarcza następujące rodzaje leczenia:

AVAPS – reguluje wspomaganie ciśnieniowe poprzez zmiany poziomu IPAP (wdechowe dodatnie ciśnienie oddechowe) w zakresie od wartości minimalnej (IPAP min.) do maksymalnej (IPAP maks.). AVAPS stopniowo uśrednia wartość VT i zmienia wartość wspomagania ciśnieniowego. Następuje to w ciągu kilku minut. Szybkość zmiany jest niewielka, dzięki czemu pacjent nie zauważa następujących z każdym oddechem zmian ciśnienia. W miarę zmniejszania się wysiłku pacjenta, opcja AVAPS automatycznie zwiększa wspomaganie ciśnieniowe celem utrzymania docelowej objętości oddechowej. Poziom IPAP nie przekroczy wartości IPAP maks., nawet jeśli docelowa objętość oddechowa nie zostanie osiągnięta. Natomiast w miarę zwiększania się wysiłku pacjenta opcja AVAPS będzie zmniejszać wspomaganie ciśnieniowe. Poziom IPAP nie spadnie poniżej wartości IPAP min., nawet jeśli przekroczona zostanie docelowa objętość oddechowa.

Dwupoziomowe S (z- lub bez Bi-Flex) – tryb spontaniczny ze wspomaganiem ciśnieniowym. Leczenie w trybie dwupoziomowym, w którym oddech jest wyzwalany i taktowany przez pacjenta. Aparat przełącza się w tryb IPAP w odpowiedzi na spontaniczny wysiłek oddechowy i przechodzi w tryb EPAP podczas fazy wydechu. Urządzenie także taktuje oddech wyzwalany przez pacjenta, jeśli przez 3 sekundy nie zostanie wykryty wysiłek wydechowy pacjenta. Poziom stosowanego wspomagania ciśnieniowego określany jest na podstawie różnicy pomiędzy ustawieniami IPAP i EPAP (wspomaganie ciśnieniowe = IPAP - EPAP)

Dwupoziomowe ST – Spontaniczne/Synchronizowane czasowo wspomaganie ciśnieniowe. Tryb leczenia dwupoziomowego, w którym każdy oddech jest wyzwalany i taktowany przez pacjenta lub przez aparat. Tryb S/T jest podobny to trybu S, z tym wyjątkiem, że aparat wyzwala również oddechy na podstawie ustawionej częstości oddechów i taktuje oddechy na podstawie ustawionego czasu wdechu, jeśli pacjent nie podejmie spontanicznej czynności oddechowej w ciągu określonego czasu.

Dwupoziomowe T - Synchronizowane czasowo wspomaganie ciśnieniowe. Tryb leczenia dwupoziomowego, w którym oddechy są wyzwalane i taktowane przez aparat. Tryb T zapewnia obligatoryjne wspomaganie ciśnieniowe z dwupoziomowym ciśnieniem. Częstość oddychania pacjenta nie ma wpływu na ustawioną w aparacie częstotliwość oddechów ani na poziomy ciśnień. Bodziec wyzwalający dla IPAP określany jest przez ustawienie częstości oddychania, a czas cyklu określany jest przez ustawienie czasu wdechu.

Dwupoziomowe PC - Wspomaganie ciśnieniowe sterowane ciśnieniem. Tryb leczenia dwupoziomowego, w którym każdy oddech jest wyzwalany przez pacjenta lub aparat i taktowany przez aparat. Tryb PC jest podobny do trybu S/T, z tym wyjątkiem, że wszystkie oddechy są taktowane przez aparat. Jest to tryb, w którym taktowanie cykli jest synchronizowane czasowo, z ograniczeniem ciśnieniowym i wyzwalaniem przez aparat lub pacjenta. Z tego względu czas wdechu może być sterowany przez pacjenta lub przez urządzenie, jednak IPAP będzie ograniczane ciśnieniem z ustawionym czasem cyklu określonym przez ustawienie czasu wdechu.

Może być także stosowany inny tryby leczenia:

CPAP – dostarcza stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, utrzymuje stały poziom ciśnienia przez cały cykl oddechu.

 • zakres ciśnienia roboczego: 3 – 25 hPa, z regulacją co 1 hPa
 • tryb pracy: AVAPS, CPAP, BiPAP S, S/T, T, PC
 • parametry techniczne: IPAP: 4 – 25 hPa, EPAP: 4 - 25 cm hPa, częstość oddechów: 0-30/min, czas wdechu (Ti): 0,5 – 3 s, czas narastania ciśnienia: 200, 300 lub 400 ms, możliwość ustawienia IPAP maks. oraz IPAP min, możliwość ustawienia docelowej objętości oddechowej: 200 – 1500 ml
 • cyfrowy system Auto-Trak: zdolność do rozpoznawania i kompensowania niezamierzonych wycieków w systemie oraz automatycznego modyfikowania jego algorytmów wyzwalania i ustalania częstości oddechu, celem utrzymania optymalnego działania w obecności wycieków
 • umożliwia uzyskanie na wyświetlaczu informacji o: ciśnieniu, objętości oddechowej, wentylacji minutowej, częstości oddechów, przeciekach maski
 • możliwość stosowania aparatu z różnymi rodzajami masek – w tym również pełnotwarzowymi
 • opatentowany System One umożliwiający właściwe ustawienie oporu maski w zależności od jej rodzaju
 • automatyczne włączanie aparatu za pomocą oddechu
 • automatyczne wyłączanie aparatu po zdjęciu maski
 • alarm: bezdechu, odłączenia chorego, niskiej wentylacji minutowej, niskiej objętości oddechowej
 • możliwość stosowania aparatu z różnymi rodzajami masek – w tym również pełnotwarzowymi
 • funkcja stopniowego narastania ciśnienia (SMART RAMP) ułatwiająca zasypianie oraz umożliwiająca reagowanie na incydenty oddechowe
 • możliwość dołączenia zintegrowanego nawilżacza System One z automatyczną regulacją wilgotności
 • dwupoziomowe menu: pacjenta i kliniczne
 • rejestracja zdarzeń oddechowych oraz parametrów leczenia na karcie SD
 • we współpracy z programem komputerowym umożliwia analizę: trendów ciśnienia, częstości
 • oddechów, objętości oddechowej, przecieków maski, częstości oddechów spontanicznych chorego,
 • wentylacji minutowej, AHI oraz innych zdarzeń oddechowych
 • możliwość ustawiania przypomnień dla pacjenta
 • możliwość ustawienia średnicy przewodu powietrznego
 • podświetlany ekran LCD
 • prezentacja krzywych oddechowych na ekranie
 • podświetlane przyciski
 • kompensacja wysokości n.p.m.
 • zasilanie sieciowe: 100 – 240 V
 • możliwość stosowania zasilania 12 V
 • wymiary: 10 x 14 x 18 cm (wys. x szer. x głęb.)
 • waga z zasilaczem: 1,36 kg
 • głośność: < 30 dB(A)