Przejdź do treści

BiPAP autoSV Advanced

BiPAP autoSV Advanced

Philips / Respironics - BiPAP autoSV Advanced

BiPAP autoSV Advanced

Urządzenie BiPAP autoSV Advanced jest przeznaczone do nieinwazyjnego wspomagania oddychania przy użyciu maski u pacjentów dorosłych (> 30 kg) w pierwotnym leczeniu Obturacyjnego bezdechu śródsennego zaburzeń oddychania w przebiegu wtórnego ośrodkowego bezdechu śródsennego lub oddechu typu Cheyne – Stokesa (ang. Cheyne – Stokes Respiration, CSR). Z aparatu można korzystać w szpitalu lub w domu.

Urządzenie BiPAP autoSV Advanced dostarcza następujące rodzaje leczenia:

Serwowentylacja (ASV) – specjalny tryb leczenia stosowany przy oddechu typu Cheyne – Stokesa

Dwupoziomowe S – tryb spontaniczny ze wspomaganiem ciśnieniowym. Leczenie w trybie dwupoziomowym, w którym oddech jest wyzwalany i taktowany przez pacjenta. Aparat przełącza się w tryb IPAP w odpowiedzi na spontaniczny wysiłek oddechowy i przechodzi w tryb EPAP podczas fazy wydechu. Urządzenie także taktuje oddech wyzwalany przez pacjenta, jeśli przez 3 sekundy nie zostanie wykryty wysiłek wydechowy pacjenta. Poziom stosowanego wspomagania ciśnieniowego określany jest na podstawie różnicy pomiędzy ustawieniami IPAP i EPAP (wspomaganie ciśnieniowe = IPAP - EPAP)

Dwupoziomowe ST – Spontaniczne/Synchronizowane czasowo wspomaganie ciśnieniowe. Tryb leczenia dwupoziomowego, w którym każdy oddech jest wyzwalany i taktowany przez pacjenta lub przez aparat. Tryb S/T jest podobny to trybu S, z tym wyjątkiem, że aparat wyzwala również oddechy na podstawie ustawionej częstości oddechów i taktuje oddechy na podstawie ustawionego czasu wdechu, jeśli pacjent nie podejmie spontanicznej czynności oddechowej w ciągu określonego czasu.

Mogą być także stosowane inne tryby leczenia:

CPAP – dostarcza stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, utrzymuje stały poziom ciśnienia przez cały cykl oddechu.

autoCPAP - dostarcza zmienne, dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych, utrzymuje zmienny poziom ciśnienia przez cały cykl oddechu, w zależności od potrzeby chorego.

 • tryby pracy: BiPAP S, S/T, autoCPAP + tryb serwowentylacji (ASV), BiPAP + tryb serwowentylacji (ASV), autoCPAP, CPAP
 • zakres ciśnienia roboczego: 3 – 25 hPa, z regulacją co 0,5 hPa
 • parametry techniczne: możliwość ustawienia EPAP min. i maks. oraz IPAP maks., wspomagania ciśnieniowego PS min. i PS maks., ustawienia częstości oddechów zastępczych (lub tryb automatyczny), poziomu ulgi wydechowej.
 • automatyczny EPAP (z możliwością ustawiania), automatyczny system wspomagania ciśnieniowego (PS), automatyczny system częstości oddechów wspomaganych, (z możliwością ustawienia), automatycznie obliczany docelowy przepływ szczytowy
 • precyzyjny system wykrywania zaburzeń oddychania typu: centralnego i obturacyjnego, oddychania okresowego, spłycenia, ograniczenia przepływu, chrapania, RERA
 • cyfrowy system Auto-Trak: zdolność do rozpoznawania i kompensowania niezamierzonych wycieków w systemie oraz automatycznego modyfikowania jego algorytmów wyzwalania i ustalania częstości oddechu, celem utrzymania optymalnego działania w obecności wycieków
 • umożliwia uzyskanie na wyświetlaczu informacji o: ciśnieniu, objętości oddechowej, wentylacji minutowej, częstości oddechów, przeciekach maski
 • możliwość stosowania aparatu z różnymi rodzajami masek – w tym również pełnotwarzowymi
 • opatentowany System One umożliwiający właściwe ustawienie oporu maski w zależności od jej rodzaju
 • automatyczne włączanie aparatu za pomocą oddechu
 • automatyczne wyłączanie aparatu po zdjęciu maski
 • alarm: bezdechu, odłączenia chorego, niskiej wentylacji minutowej
 • możliwość stosowania aparatu z różnymi rodzajami masek – w tym również pełnotwarzowymi
 • funkcja stopniowego narastania ciśnienia (SMART RAMP) ułatwiająca zasypianie oraz umożliwiająca reagowanie na incydenty oddechowe
 • możliwość dołączenia zintegrowanego nawilżacza System One z automatyczną regulacją wilgotności
 • dwupoziomowe menu: pacjenta i kliniczne
 • rejestracja zdarzeń oddechowych oraz parametrów leczenia na karcie SD
 • we współpracy z programem komputerowym umożliwia: kontrolę stosowania leczenia, uzyskanie informacjo o: wartości 90 % EPAP, średnim wspomaganiu ciśnieniowym (PS), wskaźnikach zaburzeń rezydualnych (AH, CA, OA, FL, VS, RERA), procencie oddychania okresowego, średniej częstości oddechów, średniej liczbie oddechów spontanicznych, średniej wentylacji minutowej, procencie wysokich przecieków
 • możliwość ustawiania przypomnień dla pacjenta
 • możliwość ustawienia średnicy przewodu powietrznego
 • podświetlany ekran LCD
 • prezentacja krzywych oddechowych na ekranie
 • podświetlane przyciski
 • kompensacja wysokości n.p.m.
 • zasilanie sieciowe: 100 – 240 V
 • możliwość stosowania zasilania 12 V
 • wymiary: 10 x 14 x 18 cm (wys. x szer. x głęb.)
 • waga z zasilaczem: 1,36 kg
 • głośność: < 30 dB(A)