Przejdź do treści

Słowa kluczowe w aerozoloterapii

Poznaj podstawowe pojęcia

Aerozol - Zawiesina cząsteczek cieczy w gazie.

Nebulizator - Urządzenie zamieniające ciecz w aerozol.

Inhalator - Urządzenie składające się z nebulizatora oraz kompresora.

Drogi oddechowe - Naturalne elementy układu oddechowego, przez które powietrze dostaje się do pęcherzyków płucnych.

Atomizacja - Rozbicie substancji na cząsteczki o średnicy mierzonej w tysięcznych częściach milimetra. Wielkość cząsteczki wyrażana jest w mikrometrach (μm).

Skuteczność atomizacji - Zdolność aparatu aerozolowego do zamiany danej objętości cieczy w cząsteczki o średnicy kilku mikrometrów.

Nebulizacja - Nebulizacja jest sposobem terapii inhalacyjnej, której celem jest dostarczenie leku w postaci aerozolu do zmienionych chorobowo miejsc w obrębie dróg oddechowych. Zalecana jest zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu chorób układu oddechowego (np. w astmie oskrzelowej).

Ciśnienie dynamiczne - Ciśnienie związane z przepływem płynu, wytwarzane przez nebulizator, na ogół wyrażane w barach. Ten parametr jest zależny od parametrów urządzenia.

Przepływ dynamiczny lub pojemność dynamiczna - Prędkość przepływu powietrza generowana przez nebulizator, wyrażona w litrach na minutę (l/min). Ten parametr jest zależny od źródła energii oraz parametrów urządzenia.

Atomizacja lub prędkość atomizacji - Ilość aerozolu wytwarzanego przez atomizator w jednostce czasu.

Maksymalna objętość roztworu - Maksymalna objętość cieczy, którą można napełnić komorę nebulizatora, wyrażana w mililitrach (ml) lub centymetrach sześciennych (cm3).

Objętość martwa komory inhalacyjnej - Ilość niezatomizowanego leku pozostająca w nebulizatorze po zakończeniu inhalacji/nebulizacji. Średnica aerodynamiczna cząstki odpowiadająca medianie rozkładu masowego (MMAD). Ten parametr wskazuje na zdolność nebulizatora do wytwarzania małych cząsteczek, które są potrzebne do skutecznego leczenia. Minimum 50% zatomizowanych przez nebulizator cząsteczek jest niższe bądź równe wartości MMAD.

Depozycja płucna - Określa odsetek ilości leku docierającego do dróg oddechowych.

Frakcja wdechowa - Procentowa zawartość w aerozolu cząsteczek mniejszych niż 5 μl. Im wyższa jego wartość, tym efektywniejsza nebulizacja.